Tổng quan về CELL Platform

Báo cáo trực quan và cực kỳ dễ hiểu

Màn hình Dashboard đẹp mắt giúp doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt tình hình kinh doanh ngay lập tức

Số hóa quy trình và tài liệu

Dễ dàng tiếp nhận, phân loại và xử lý thông tin hơn, tiết kiệm ít nhất 2 giờ cho việc chat, checkmail và kiểm tra công việc

Tự tùy chỉnh, thêm/bớt thông tin dễ dàng

Dễ dàng thêm/bớt thông tin vào khách hàng, hợp đồng, dự án, công việc,…

Quản lý trực quan theo chuẩn PMI

Ấp dụng cả phương pháp biểu đồ Gantt, Kanban ứng chuẩn PMI

Tự động tạo báo giá, hóa đơn đẹp mắt

Các tài liệu như hóa đơn, đề xuất, báo giá kết xuất tự động được định dạng đẹp mắt

Tự động hóa những tác vụ định kỳ

Thông báo hết hạn dịch vụ/nhắc nhở công việc và khách hàng tiềm năng được gửi tự động theo chu kỳ

Phân quyền và bảo mật linh hoạt

Bảo mật 2 lớp, định nghĩa thêm vai trò, phân quyền linh hoạt, lưu vết thao tác

Trang riêng cho khách hàng đăng nhập (Customer area)

• Trang web riêng dành cho khách hàng

• Cho phép khách hàng Gửi yêu cầu hỗ trợ, truy cập kho kiến thức online, xem thông tin dự án, theo dõi thanh toán

Kho tri thức online

Lưu trữ, quản lý bà chia sẻ tri thức của từng cá nhân trong công ty một cách dễ dàng và khoa học