TƯ VẤN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ

Dịch vụ tư vấn phần mềm của COZWork có thể làm việc với Khách hàng từ ý tưởng đến thiết kế, thử nghiệm đến đưa sản phẩm ra thị trường. COZWork sẽ thực hiện cách tiếp cận được thiết kế trước để có kết quả tốt nhất cho Khách hàng. Các Nhà phát triển làm việc với Khách hàng từ đầu đến cuối để phân tích các yêu cầu của Khách hàng, thực hiện các đánh giá và tạo ra giải pháp phần mềm. Đồng thời tư vấn cho Khách hàng trong một khoảng thời gian để hiểu Doanh nghiệp của Khách hàng, xem xét công nghệ hiện tại của Khách hàng và đưa ra khuyến nghị để cải thiện.

COZWork cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế lại hệ thống và phát triển phần mềm trong nhiều lĩnh vực.

Cam kết: Tất cả các giải pháp của COZWork cung cấp đều bảo đảm đúng yêu cầu, đúng thời gian bàn giao, hoàn thiện và ứng dụng.