Cách đăng nhập

Bước 1: Truy cập vào COZWORK
Bước 2:  Vào Mục CZCRM trên trang chủ

Bước 3: Nhấn Nút Dùng thử miễn phí

Bước 4: Nhập tên công ty và bấm Tiếp tục

Bước 5: Nhận tài khoản và bắt đầu dùng thử