CRM CHO DOANH NGHIỆP SME

Customer Relationship Management (CRM) – phần mềm quản lý quan hệ khách hàng giúp Doanh nghiệp quản lý, kết nối, xây dựng mối quan hệ giữa Doanh nghiệp và khách hàng tốt hơn. Từ đấy, giúp Doanh nghiệp chuyển đổi khách hàng tiềm năng sang khách hàng mua hàng và trung thành của Doanh nghiệp. Phần mềm tự động hóa lực lượng bán hàng, Giúp Doanh nghiệp theo dõi và quản lý các tương tác của Khách hàng trong một hệ thống hồ sơ duy nhất. CRM ghi lại tương tác giữa doanh nghiệp, khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại. Với giao diện dễ sử dụng, thao tác quản lý rõ ràng, được COZWork sử dụng và cải thiện cho phù hợp với thị trường Việt Nam, đồng thời thêm các tính năng để giảm thao tác khi Đối tác sử dụng.