TUYỂN DỤNG

┃Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG

Chào mừng thành viên tương lai của COZWORK

Hạnh phúc của nhân viên chính là tiền đề cho sự thành công của doanh nghiệp. Hiểu rõ điều này, COZWORK luôn xem con người là yếu tố trọng tâm, thực hiện xây dựng các chính sách thiết thực, liên tục đổi mới để trở thành “Nơi làm việc tốt nhất”.

Thành lập
0 +
Nhân viên
0 +
Dự án thành công
0 %

Chào mừng thành viên tương lai của COZWORK

Hạnh phúc của nhân viên chính là tiền đề cho sự thành công của doanh nghiệp. Hiểu rõ điều này, COZWORK luôn xem con người là yếu tố trọng tâm, thực hiện xây dựng các chính sách thiết thực, liên tục đổi mới để trở thành “Nơi làm việc tốt nhất”.

Thành lập
0 +
Nhân viên
0 +
Dự án thành công
0 %

Đội ngũ của chúng tôi

Lê Đô Thứ

Chief Executive Officer

Founder

Nguyễn Trung Dũng

Chief Technology Officer

Founder

Nguyễn Mạnh Tuấn

Project Manager

Founder

CHỊ YẾN

Lê Nguyễn Hải Yến

HR & Admin Officer

Đội ngũ của chúng tôi

Lê Đô Thứ

Chief Executive Officer

Founder

Nguyễn Trung Dũng

Chief Technology Officer

Founder

Nguyễn Mạnh Tuấn

Project Manager

Founder

CHỊ YẾN

Lê Nguyễn Hải Yến

HR & Admin Officer

Cơ hội việc làm hấp dẫn dành cho bạn

Thực tập sinh Tuyển dụng

Ngày hết hạn: 31/05/2023

Thực tập sinh REACTJS

Ngày hết hạn: 31/05/2023

Cơ hội việc làm hấp dẫn dành cho bạn

Thực tập sinh Tuyển dụng

Ngày hết hạn: 31/05/2023

Thực tập sinh ReactJS

Ngày hết hạn: 31/05/2023

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ

Lầu 1, 02 Nguyễn Thế Lộc, P.12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Số điện thoại

028 66719968

Mail

recruitments@cozwork.com

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 - 17:00

ỨNG TUYỂN NGAY

ỨNG TUYỂN NGAY

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ

Lầu 1, 02 Nguyễn Thế Lộc, P.12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Số điện thoại

028 66719968

Mail

recruitments@cozwork.com

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 - 17:00