Bảng giá

Hãy để CELL Platform là công cụ hỗ trợ trong quá trình thành công của doanh nghiệp

Bảng giá

Hãy để CELL Platform là công cụ hỗ trợ trong quá trình thành công của doanh nghiệp

Basic

2.000.000 đ Mỗi tháng
  • Thực hiện chuyển đổi và làm quen với phần mềm quản lý

Normal

3.000.000 đ Mỗi tháng
  • Kết hợp với những tính năng hỗ trợ quản lý nhân sự​
Phổ biến

Advanced

5.000.000 đ Mỗi tháng
  • Vận hành doanh nghiệp bằng những tính năng ưu việt

Basic

2.000.000 đ Mỗi tháng
  • Thực hiện chuyển đổi và làm quen với phần mềm quản lý

Normal

3.000.000 đ Mỗi tháng
  • Kết hợp với những tính năng hỗ trợ quản lý nhân sự​
Phổ biến

Advanced

5.000.000 đ Mỗi tháng
  • Vận hành doanh nghiệp bằng những tính năng ưu việt

Giá trên chưa bao gồm VAT (10%)

Đào tạo miễn phí tối đa 2 buổi. Buổi thứ 3 trở đi là 1.000.000đ/buổi

Giá trên chưa bao gồm VAT (10%)

Đào tạo miễn phí tối đa 2 buổi. Buổi thứ 3 trở đi là 1.000.000đ/buổi

Những tính năng nổi bật

Những tính năng nổi bật

So sánh giữa các gói Basic Normal Advanced
Tính năng
Doanh số
Chi phí
Công việc
Dự án
Khách hàng
Hợp đồng
Báo cáo
Tuyển dụng
Nhân sự
Kho
Cấu hình
vCPU 1 1 2
RAM 1GB 2GB 2GB
SSD 25GB 50GB 60GB
Bandwidth 2TB 3TB 4TB
Tên miền [Company].cozwork.io [Company].cozwork.io Hỗ trợ tên miền riêng
So sánh giữa các gói Basic Normal Advanced
Tính năng
Doanh số
Chi phí
Công việc
Dự án
Khách hàng
Hợp đồng
Báo cáo
Tuyển dụng
Nhân sự
Kho
Cấu hình
vCPU 1 1 2
RAM 1GB 2GB 2GB
SSD 25GB 50GB 60GB
Bandwidth 2TB 3TB 4TB
Tên miền [Company].cozwork.io [Company].cozwork.io Hỗ trợ tên miền riêng