TƯ VẤN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ

Tận dụng công nghệ làm bệ phóng để Chuyển đổi số thành công

TƯ VẤN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ

Tận dụng công nghệ làm bệ phóng để Chuyển đổi số thành công

Chúng tôi có những giải pháp phù hợp với bạn

Một chiến lược công nghệ toàn diện cần có một người bạn đồng hành xứng đáng 

Tư vấn chuyển đổi số

Chuyển đổi cách thức tổ chức và xử lý dữ liệu số từ phương pháp truyền thống (dữ liệu và thuật toán xử lý tĩnh) sang phương pháp công nghệ số

Tư vấn áp dụng công nghệ vào doanh nghiệp

Sử dụng những phần mềm và sản phẩm công nghệ để tối ưu hóa hoạt động quản lý và kinh doanh của doanh nghiệp (quản lý nhân sự, quản lý công việc, quảng cáo, bán hàng…)

Tư vấn phát triển sản phẩm công nghệ

Tối ưu thiết kế (UI/UX), tư vấn áp dụng quy trình phát triển phần mềm Agile Scrum, tư vấn quy trình đóng gói phần mềm, tư vấn quy trình bảo trì phần mềm

Chúng tôi có những giải pháp phù hợp với bạn

Một chiến lược công nghệ toàn diện cần có một người bạn đồng hành xứng đáng 

Tư vấn chuyển đổi số

Chuyển đổi cách thức tổ chức và xử lý dữ liệu số từ phương pháp truyền thống (dữ liệu và thuật toán xử lý tĩnh) sang phương pháp công nghệ số

Tư vấn áp dụng công nghệ vào doanh nghiệp

Sử dụng những phần mềm và sản phẩm công nghệ để tối ưu hóa hoạt động quản lý và kinh doanh của doanh nghiệp (quản lý nhân sự, quản lý công việc, quảng cáo, bán hàng…)

Tư vấn phát triển sản phẩm công nghệ

Tối ưu thiết kế (UI/UX), tư vấn áp dụng quy trình phát triển phần mềm Agile Scrum, tư vấn quy trình đóng gói phần mềm, tư vấn quy trình bảo trì phần mềm

Quy trình hợp tác

Gửi bản đề xuất

Trao đổi và đề xuất giải pháp gồm: Cách thức triển khai, ưu điểm, chi phí, thời gian triển khai,…

Triển khai

Triển khai dựa trên bản đề xuất. Định kỳ cập nhật tiến độ, xử lý sự cố phát sinh

1
2
3
4
5

Tiếp nhận yêu cầu

Thấu hiểu nhu cầu của khách hàng và đưa ra giải pháp sơ bộ

Ký hợp đồng

Hai bên ký hợp đồng dựa vào kết quả thảo luận ở bước 2

Theo dõi & báo cáo

Theo dõi, đo lường hiệu quả. Đề xuất cải thiện nếu cần thiết.

Quy trình hợp tác

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu

Thấu hiểu nhu cầu của khách hàng và đưa ra giải pháp sơ bộ

Bước 2: Gửi bản đề xuất

Trao đổi và đề xuất giải pháp gồm: Cách thức triển khai, ưu điểm, chi phí, thời gian triển khai,…

Bước 3: Ký hợp đồng

Hai bên ký hợp đồng dựa vào kết quả thảo luận ở bước 2

Bước 4: Triển khai

Triển khai dựa trên bản đề xuất. Định kỳ cập nhật tiến độ, xử lý sự cố phát sinh

Bước 5: Theo dõi & báo cáo

Theo dõi, đo lường hiệu quả. Đề xuất cải thiện nếu cần thiết.

Cải thiện nội lực
Sẵn sàng bức phá

Bắt đầu ngay để gia tăng năng lực

cạnh tranh của doanhh nghiệp

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Gọi đến số 090 852 86 31 nếu bạn cần hỗ trợ

Cải thiện nội lực
Sẵn sàng bức phá

Bắt đầu ngay để gia tăng năng lực

cạnh tranh của doanhh nghiệp

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Gọi đến số 090 852 86 31 nếu bạn cần hỗ trợ