CÔNG CỤ

COZWORK trang bị cho mình những công cụ hỗ trợ sản xuất phần mềm mới nhất, nhanh chóng và tiện lợi nhất nhằm đáp ứng những yêu cầu của Khách hàng.

COZWORK không ngừng cập nhật và sử dụng những công cụ hỗ trợ giúp rút ngắn thời gian hoàn thành phần mềm cho Khách hàng, đồng thời bổ sung thêm những tính năng mới, để trong quá trình sử dụng phù hợp với mô hình kinh doanh của Khách hàng.

Các công cụ lập trình được sử dụng tại COZWORK

    ◊ Visual Studio

    ◊ Visual Studio Code

    ◊ Android Studio

    ◊ Xcode

    ◊ Netbean

    ◊ Eclipse

    ◊ Jenkins