DỰ ÁN

COZWORK đã thực hiện và triển khai thành công các dự án phát triển phần mềm
theo yêu cầu cho nhiều đối tác, với chi phí hợp lý, tính linh hoạt và ổn định cao.

Hệ thống quản lý ORCAS

ORCAS là hệ thống quản lý hiện đại với rất nhiều phân hệ như: chấm công, quản lý dự án,… Quản trị viên/ Quản lý/ Lãnh đạo dự kiến giám sát trạng thái của nhân viên. Các nhân viên có thể làm việc tại nhà. Vì vậy, công ty biết nhân viên của họ đang tiến bộ và đạt mục tiêu như thế nào. Mọi hành động của nhân viên đều có thể được ghi lại:
   ♦ Giám sát trạng thái của nhân viên
   ♦ Giám sát hành động của nhân viên
   ♦ Thống kê kết quả để đo lường KPI của nhân viên

Dự án GPMS

Một ứng dụng dựa trên web để quản lý dự án đặc biệt dành cho thị trường Nhật Bản. Nó cho phép người quản lý dự án giám sát dự án, nhiệm vụ của thành viên trong nhóm và cho phép nhân viên QC báo cáo lỗi cho hệ thống. Ứng dụng cũng hỗ trợ quá trình làm việc trong và ngoài nước. Đồng thời cho phép các thành viên người Nhật dịch, xem nội dung tương ứng.

Nội thất Standley

Thiết kế trang web và thực hiện dựa trên yêu cầu của khách hàng.

Dự án OPBD

Một hệ thống sử dụng mô hình phân cấp để mô tả khuôn khổ tổ chức được thiết lập để lập kế hoạch dự án, quản lý nguồn lực, theo dõi thời gian và chi phí, phân bổ chi phí, báo cáo doanh thu / lợi nhuận và quản lý công việc.

Quảng cáo Twitter

Hệ thống quản lý chiến dịch quảng cáo dành cho Quảng cáo Twitter, có thể theo dõi trạng thái của các chiến dịch với thời gian thực. Nó là một công cụ thay thế cho công cụ Twitter chính thức.