LÊ ĐÔ THỨ

CEO

📧 thuld@cozwork.com

📞 0907293947

NGUYỄN TRUNG DŨNG

CTO

📧 dungnt@cozwork.com

📞 0907293947

NGUYỄN VĂN TUẤN

PM

📧 tuannv@cozwork.com

📞 0907293947

LÊ THỊ NGỌC THẢO

HR

📧thaoltn@cozwork.com

📞 0907293947