ĐỘI NGŨ

Đội ngũ với nguồn năng lượng trẻ, sáng tạo, năng động, không ngừng tìm tòi học hỏi, trau dồi kiến thức công nghệ mới.
Cống hiến hết mình vào quá trình thực hiện và sản xuất các sản phẩm công nghệ.

LÊ ĐÔ THỨ

CHIEF EXCUTIVE OFFICER

📧 thuld@cozwork.com

Le Do Thu

NGUYỄN TRUNG DŨNG

CHIEF TECHNOLOGY OFFICER

📧 dungnt@cozwork.com

Dz Nguyễn

NGUYỄN MẠNH TUẤN 

PROJECT MANAGER 

📧 tuannm@cozwork.com

Tuan Nguyen Manh

LÊ NGUYỄN HẢI YẾN

HR ADMINISTRATOR 

📧 yenlnh@cozwork.com

Lê Nguyễn Hải Yến

Và những thành viên nhiệt huyếtđam mê khác
tại COZWORK!