Làm quen với hệ thống

1. Thao tác nhanh 

Tại Dashboard CZCRM, cho phép người dùng thực hiện các thao tác gồm:

⋅ Tìm kiếm nhanh khách hàng, báo giá, thông tin bất kỳ được lưu trữ

⋅ Xem thông báo từ công ty, phòng ban

⋅ Trao đổi, nhắn tin với khách hàng

2. Thông tin quan trọng 

Với lãnh đạo doanh nghiệp, các thông tin quan trọng luôn được “trình bày” ngay Dashboard

Dòng tiền doanh nghiệp

Công việc cá nhân

Các thống kê, báo cáo