Khách hàng

1. Thêm khách hàng mới 

Bước 1: Chọn mục Khách hàng > Khách hàng mới

 

 

Bước 2: Điền thông tin ở các mục có sẵn: Tên Doanh nghiệp, MST, SĐT, Địa chỉ,…

Bước 3: Bấm Lưu lại hoặc Lưu và tạo liên hệ

 

2. Nhập khách hàng từ file 

Doanh nghiệp đang có sẵn dữ liệu khách hàng và muốn đồng bộ trên hệ thống. Chọn Khách hàng > Nhập khách hàng 

 

 

Lưu ý: Dữ liệu khách hàng nhập vào phải theo định dạng file CSV. Nếu bạn chỉ có dữ liệu nguồn là file Excel thì có thể xem bài hướng dẫn bên dưới để biết cách convert từ excel sang CSV 

Hướng dẫn convert dữ liệu Excel sang định dạng CSV

 – Tạo một file Google Sheet trống

 – Copy danh sách cột dữ liệu mẫu trên màn hình Coffee CRM vài file Google Sheet

 – Copy dữ liệu khách hàng trong file Excel của bạn vào các ô dữ liệu trong Google Sheet, lưu ý là đúng vào các cột tương ứng

 – Tải file Google Sheet này dưới dạng CSV

 – Dùng file CSV vừa tải để nhập vào CELL Platform

3. Thêm liên hệ vào khách hàng 

Bước 1: Chọn mục Khách hàng > Chọn khách hàng muốn thêm > Liên hệ > Liên lạc mới

 

 

Bước 2: Điền thông tin liên hệ

Với thông tin liên hệ, bạn có thể phân quyền cho khách hàng. Hãy bật/tắt các tùy chọn bên dưới. Kết thúc bằng nút Lưu lại

4. Thêm nhắc nhở  

Với CELL Platform, bạn có thể cài đặt nhắc nhở để không quên những công việc cần làm với khách hàng của mình

Bước 1: Bấm Khách hàng > Chọn Khách hàng > Nhắc nhở > Đặt nhắc nhở 

 

 

Bước 2: Điền thông tin

Bước 3: Bấm Lưu lại