Cách đăng nhập

Bước 1: Truy cập vào COZWORK

Bước 2:  Vào Mục CELL Platform trên trang chủ

 

 

Bước 3: Chọn Nhận bản Demo để được tư vấn gói CELL Platform phù hợp nhất với doanh nghiệp

 

 

Bước 4: Điền thông tin trong form và bấm Gửi

 

 

Bước 5: Nhận tài khoản và bắt đầu trải nghiệm 15 ngày cùng CELL Platform!