Báo cáo

1. Doanh số 

Bước 1: Chọn Báo cáo > Doanh số

Bước 2: Chọn mục cần xem báo cáo

2. Chi phí

Báo cáo chi tiết các khoản chi phí trong công ty theo các tháng, năm. Xem báo chi tiết trong 1 khoảng thời gian nhất định
Các mục chi phí này có thể thay đổi/thêm chi phí ở mục Doanh số > Chi phí
Ngoài ra, có thể xuất báo cáo thành file excel hoặc PDF tùy ý

3. Chi phí và thu nhập

Tổng tiền của doanh nghiệp giữa chi ra – thu về, cho biết tình hình tài chính theo từng tháng.
Thống kê dễ dàng theo năm và xem dạng biểu đồ để trực quan hơn.

4. Khách hàng mục tiêu 

Báo cáo khách hàng theo tháng, các nguồn có được khách hàng hay số khách hàng tiềm năng mà nhân viên có được

5. Tổng quan biểu đồ thời gian 

Khoảng thời gian mà nhân viên cần để hoàn thành công việc được giao

Giúp nhân viên sắp xếp thời gian làm việc hiệu quả hơn