Làm quen với hệ thống

1. Thao tác nhanh 

Tại Dashboard CELL Platform, cho phép người dùng thực hiện các thao tác gồm:

⋅ Thanh menu nhỏ gọn, tiện lợi cho việc hiển thị, nhanh chóng cho việc thao tác.

⋅ Tìm kiếm nhanh bất kỳ thông tin nào mà người dùng cần.

⋅ Xem thông báo task được giao, tiến trình trao đổi với khách hàng,…

2. Thông tin quan trọng 

Với lãnh đạo doanh nghiệp, các thông tin quan trọng luôn được “trình bày” ngay Dashboard

Dòng tiền doanh nghiệp

Các thống kê, báo cáo

Công việc cá nhân