Chữ ký điện tử

Chữ ký điện tử là gì?

● Theo Luật Giao dịch điện tử “Chữ ký điện tử được tạo lập dưới dạng từ, chữ, số, ký hiệu, âm thanh hoặc các hình thức khác bằng phương tiện điện tử, gắn liền với thông điệp dữ liệu, có khả năng xác nhận người ký thông điệpxác nhận sự chấp thuận của người đó đối với nội dung thông điệp dữ liệu được ký.”

● Một cách đơn giản, chữ ký điện tử có thể hiểu là bất kỳ biểu tượng, hình ảnh nào được đính kèm với tài liệu hoặc tin nhắn thể hiện danh tính của người kýsự chấp thuận

Hai khái niệm chữ ký số (digital signature) và chữ ký điện tử (electronic signature) thường được dùng thay thế cho nhau mặc dù chúng không hoàn toàn có cùng nghĩa. Chữ ký số chỉ là một tập con của chữ ký điện tử (chữ ký điện tử bao hàm chữ ký số)

Hướng dẫn “Ký điện tử” cho Đề xuất, Báo giá, Hợp đồng

Bước 1: Thiết lập > Cài đặt > E-sign. Với tính năng “Hợp đồng” được mặc định “Ký điện tử” đã được bật

Bước 2: Thực hiện “Ký điện tử” trên “Hợp đồng”

Truy cập Hợp đồng > Chọn hợp đồng cần ký > Xem thêm > Xem hợp đồng >

Thực hiện việc Ký điện tử trên các thiết bị Điện thoại hoặc Máy tính bảng

Làm tương tự nếu bạn muốn “Ký điện tử” cho “Báo giᔓĐề xuất”