Công việc 

1. Danh sách công việc
1.1. Tạo công việc mới

Bước 1: Chọn mục Công việc > Phân công mới
Bước 2: Mô tả chi tiết công việc, chọn ngày hoàn thành…
 
Bước 3: Bấm Lưu lại

1.2. Giao việc, thêm người theo dõi, thêm đầu việc

Để giao việc/thêm người theo dõi công việc, tại màn hình công việc, hãy nhấp vào vào box Người được phân công Người theo dõi
Người được giao việc sẽ nhận được thông báo qua email và trên hệ thống. Coffee CRM không giới hạn thêm người ở mục này.
1.3. Tạo công việc lặp lại
Bước 1: Chọn mục Công việc > Phân công mới
Bước 2: Thiết lập thông tin, chọn mục lặp lại, số lần lặp lại
Bước 3: Bấm Lưu lại
Nếu người dùng lặp lại theo tuần, tính từ ngày bắt đầu, cứ sau 7 ngày hệ thống sẽ tạo công lặp lại tiếp theo. Người được chỉ định thực hiện công việc sẽ nhận được thông báo qua email hoặc thông báo trên hệ thống.
Để dừng công việc lặp lại này, chỉ cần để ô Vĩnh viễn trống.
1.4. Tính giờ làm việc
Thời gian làm việc là thời gian bắt đầu cho một công việc. Trong một công việc bạn có thể tính giờ cho nhiều đầu công việc khác nhau.
Tại đây, bạn sẽ thiết lập thời gian thực hiện, người thực hiện, ngày bắt đầu, kết thúc…

2. Dự án

2.1. Tạo dự án mới

Bước 1: Chọn Dự án > Dự án mới

Bước 2: Thiết lập thông tin dự án

2.2. Ghi hóa đơn cho công việc

Để xuất hóa đơn cho từng công việc trong dự án, bạn phải đảm bảo công việc đó đã hoàn thành. Tại màn hình dự án, chọn Xuất hóa đơn cho dự án ở góc phải màn hình, sẽ xuất hiện màn hình thông tin hóa đơn dự án + tên công việc xuất hóa đơn.
Điền thông tin như các bước tạo Hóa đơn thông thường.

3. Công việc  3.1. Tạo công việc mới cho dự án

Bước 1: Chọn Công việc > Phân công mới

Bước 2: Thiết lập thông tin công việc

Tại đây có thể gắn nhãn công việc để tìm kiếm, tạo hóa đơn cho từng công việc và đính kèm file mô tả công việc (nếu muốn)

3.2. Biểu đồ Gantt

Với biểu đồ Gantt, doanh nghiệp có thể xem tổng quan các dự án hoặc xem từng dự án

Ngoài ra, có thể đề xuất thành file PDF dùng khi thuyết trình hoặc báo cáo

Tại Dự án, chọn menu Biểu đồ Gantt và có thể lọc theo tiêu chí: thành viên, mốc tiến độ, tình trạng.

3.3. Ghim dự án
Có thể ghim một dự án ra ngoài menu giúp truy cập vào dự án nhanh hơn
Bước 1: Chọn Xem thêm

Bước 2: Chọn Ghim dự án

Sau khi ghim thành công, dự án sẽ xuất hiện ở cuối menu cột dọc bên trái trên hệ thống. Vào dự án, click chuột vào

3.5. Lập hóa đơn dự án
Khi dự án ở trạng thái Đang thực hiện/Đã hoàn thành, doanh nghiệp có thể tạo thêm các Hóa đơn phát sinh trong dự án, bằng cách bấm nút Xuất hóa đơn cho dự án ở góc phải màn hình dự án

4. Hợp đồng
4.1. Thêm mới hợp đồng
Bước 1: Chọn Hợp đồng > Hợp đồng mới Bước 2: Điền các thông tin cần thiết
Lưu ý: Ẩn với khách hàng:
Nếu không muốn khách hàng nhìn thấy, hãy tích chọn ô này, và họ sẽ không nhận được thông báo qua email
Có thể đính kèm tệp trong hợp đồng
Chèn các mẫu hợp đồng soạn sẵn để chèn vào nội dung
4.2. Mẫu hợp đồng
Bước 1: Chọn Thiết lập > Hợp đồng > Các loại hợp đồng
Bước 2: Soạn nội dung và Lưu lại
4.3. Nhắc hợp đồng hết hạn
Bước 1: Chọn Thiết lập > Cài đặt > Email chu kì/Cron Job > Hợp đồng Bước 2: Thiết lập ngày thông báo hợp đồng theo ý muốn và Lưu cài đặt

4.4. Gia hạn hợp đồng

Bước 1: Tại mục Hợp đồng chọn tên hợp đồng muốn gia hạn, chọn Lịch sử làm mới hợp đồng > Làm mới hợp đồng

Bước 2: Kiểm tra lại thông tin thanh toán

Bước 3: Bấm Lưu lại