Doanh số 

1. Đề xuất kế hoạch 

1.1. Tạo đề xuất mới

Bước 1: Bấm Doanh số > Đề xuất kế hoạch > Đề xuất kế hoạch mới

Bước 2: Điền các thông tin cần thiết: Chủ đề, Liên quan,…

Bước 3: Nhấn Lưu và gửi hoặc bấm Lưu lại

1.2. Gửi đề xuất đến khách hàng 

Để gửi đề xuất hãy nhấp vào biểu tượng email góc bên phải.

Khi khách hàng nhận được email, họ sẽ bấm vào link liên kết để xem đề suất. Doanh nghiệp nên đính kèm file PDF giúp khách hàng xem dễ dàng hơn mà không cần đăng nhập hệ thống.

Khách hàng có thể thực hiện hành động chấp nhận/từ chối/nhận xét. Doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo trên CZCRM qua email khi khách hàng thao tác.

1.3. Chuyển đề xuất thành báo giá hoặc hóa đơn 

Chọn ô Chuyển đổi ở góc bên phải của đề xuất

Sau khi chuyển đổi, hệ thống sẽ hiển thị màn hình mới báo giá/hóa đơn, thực hiện điền các thông tin cần thiết và kết thúc bằng nút Lưu lại

2. Báo giá 

2.1. Tạo báo giá

Hãy chắc chắn doanh nghiệp đã nhập thông tin khách hàng tại mục Khách hàng trước khi tạo báo giá

Bước 1: Chọn Doanh số > Báo giá > Tạo Báo giá mới

Bước 2: Tìm kiếm tên khách hàng để tạo báo giá

Bước 3: Điền các thông tin chi tiết

Bước 4: Bấm Lưu lại và gửi hoặc Lưu lại

2.2. Gửi báo giá vào Email 

Bước 1: Chọn Doanh số > Báo giá

Bước 2: Chọn báo giá muốn gửi, nhấn vào biểu tượng email để gửi đi

Bước 3: Tại màn hình mới, điền địa chỉ email khách hàng gửi đi, đính kèm file PDF (nếu có)

Bước 4: Bấm Gửi đi

2.3. Chuyển Báo giá thành Hóa đơn 

Nhanh chóng chuyển đổi từ Báo giá thành Hóa đơn chỉ mới một cú nhấp chuột trên CZCRM, chỉ cần nhấp vào Chuyển thành hóa đơn ở góc phải màn hình

3. Hóa đơn 

3.1. Tạo mới hóa đơn

Bước 1: Chọn menu Doanh số > Hóa đơn > Thêm hóa đơn

Tiến hành tạo Hóa đơn theo các trường thông tin dưới đây:

Khách hàng: Nhập tên khách hàng, hệ thống tự động truy xuất, chọn khách hàng cần tạo hóa đơn

Số hóa đơn: Được lưu theo thiết lập của doanh nghiệp. Nếu Hóa đơn gửi cho khách hàng sẽ được đánh số, nếu lưu dạng nháp sẽ không được hiển thị số hóa đơn

Phương thức thanh toán: Hóa đơn này sẽ được thanh toán vào tài khoản nào của doanh nghiệp

Người bán: Tên Nhân viên bán hàng

Chiết khấu: Có hay không

Tự động tạo hóa đơn định kỳ: Nếu đây là dịch vụ/sản phẩm khách hàng sử dụng định kỳ, doanh nghiệp có thể tích , để tháng sau CZCRM tự động tạo Hóa đơn, doanh nghiệp không cần phải nhập. Ngược lại, chọn Không.

Gắn nhãn: Gắn theo tên sản phẩm, dịch vụ giúp doanh nghiệp tìm kiếm Hóa đơn nhanh hơn trên hệ thống

Thêm sản phẩm: Chọn nút Dấu + để chọn tên sản phẩm/dịch vụ có sẵn, hoặc tự nhập sản phẩm/dịch vụ vào ô bên dưới, sau đó nhấn nút Thêm

Sau khi hoàn thành, bấm nút Lưu để lưu lại trên hệ thống, bấm Lưu và gửi để gửi tới mail của khách hàng

3.2. Gửi hóa đơn vào email 

Bấm chọn biểu tượng email trên hóa đơn để gửi khách hàng. CZCRM cho phép gửi hóa đơn kèm file PDF hoặc biên lai, doanh nghiệp có thể tùy chọn có/không

Sau khi gửi hóa đơn đi, doanh nghiệp có thể theo dõi tình trạng hóa đơn đã được khách hàng xem hay chưa.

3.3. Xem tình trạng email đã gửi

Doanh nghiệp đã gửi hóa đơn cho khách hàng, giờ muốn biết khách hàng đã mở email chưa
Chọn Doanh số > Hóa đơn > chọn Hóa đơn
Nhấp vào biểu tượng ánh mắt mở trên tab hóa đơn
Có thể xem tình trạng email đã gửi cho một số tính nắng khác trong CZCRM

3.4. Gộp hóa đơn

CZCRM cho phép gộp nhiều hóa đơn thành 1, bằng cách chuyển tất cả các hóa đơn đó sang một hóa đơn mới. Khách hàng chỉ phải thanh toán một hóa đơn duy nhất.
Làm thế nào để kiểm tra khách hàng có nhiều hóa đơn cần gộp?
Hóa đơn có sẵn sẽ được hiển thị khi doanh nghiệp (1) tạo hóa đơn mới (2) xem trước hóa đơn đã có (3) khi chỉnh sửa hóa đơn hiện tại.
Làm thế nào để gộp?
Khi doanh nghiệp tạo/chỉnh sửa hóa đơn bất kỳ, sẽ có một thông báo hiển thị ngay dưới tên hóa đơn, muốn gộp, hãy tích vào ô đó.
Sau khi gộp, khoản tiền thanh toán (hóa đơn cũ) sẽ được cộng vào hóa đơn hiện tại doanh nghiệp đang tạo/chỉnh sửa.
Ngoài ra, có thể tùy chọn đánh dấu các hóa đơn đã gộp là đã hủy thay vì xóa.
3.5. Thông báo hóa đơn quá hạn Khi tạo hóa đơn, tùy chọn bật/tắt “Không gửi nhắc nhở hết hạn cho hóa đơn này”. Nếu không chọn, khi đến ngày hết hạn, hệ thống tự động gửi email thông báo cho khách hàng.
3.6. Tạo hóa đơn định kỳ tự động
Tính năng này áp dụng cho khách hàng sử dụng dịch vụ theo tháng cố định. Hết tháng, hệ thống tự động tạo hóa đơn mới và gửi đi cho khách hàng.
Trên hóa đơn, chỉ cần tùy chọn ô Gửi hóa đơn định kỳ. Chọn số lần lặp lại hóa đơn ở ô bên dưới.
3.7. Thanh toán hóa đơn
Chọn Hóa đơn > Tên Hóa đơn > Thanh toán
Sau khi thanh toán xong, hóa đơn sẽ cập nhật trạng thái Đã thanh toán/Thanh toán một phần tùy theo bạn thiết lập hóa đơn này trước đó.

4. Thanh toán 

Xem tất cả các khoản thanh toán của khách hàng chuyển vào tài khoản công ty theo tháng, năm, tài khoản thanh toán

5. Danh mục sản phẩm 

Bước 1: Chọn Doanh số > Danh mục Sản phẩm > Sản phẩm mới hoặc Nhóm sản phẩm hoặc Nhập sản phẩm từ file

Bước 2: Điền thông tin

Bước 3: Bấm Lưu lại