Hệ thống  

1. Mẫu Email 

CZCRM có sẵn mẫu email, bạn có thể tùy chỉnh phù hợp theo quy trình kinh doanh của doanh nghiệp

Bước 1: Chọn mục Thiết lập > Email mẫu

Bước 2: Chọn mẫu Email muốn sữa

Bước 3: Lưu lại

2. Các mục tự tạo 

CZCRM cho phép thêm trường thông tin dựa trên nhu cầu của doanh nghiệp. Các thao tác: 

Bước 1: Thiết lập > Các mục tự tạo > Thêm trường tùy chỉnh

Bước 2: Thiết lập thông tin và lưu lại

Lưu ý:
Chỉ hiển thị với quản trị viên: Chỉ người có vai trò là quản trị viên mới được xem
Bắt buộc: Áp dụng cho tất cả mọi người

3. Hỗ trợ khách hàng 

Phòng ban: Thiết lập thêm phòng ban công ty, sửa hoặc xóa phòng ban bất kỳ. Thực hiện thao tác: Thiết lập > Hỗ trợ > Phòng ban

Độ ưu tiên của yêu cầu: Dễ dàng tùy chỉnh mức độ ưu tiên trong ticket hỗ trợ. Khách hàng khi có yêu cầu họ thường chọn mức ưu tiên CAO nhưng bạn có thể thoải mái sắp xếp theo mức độ cần thiết. Để cài đặt, bạn chọn mục Thiết lập > Hỗ trợ > Độ ưu tiên của yêu cầu

Trạng thái yêu cầu: Thiết lập các trạng thái khi xử lý yêu cầu của khách hàng. Quản trị viên có thể thêm mới và chỉnh sửa tình trạng ban đầu

Dịch vụ: Là nơi giúp doanh nghiệp thiết lập các dịch vụ hỗ trợ của công ty. Khi có khách hàng gửi yêu cầu hỗ trợ, người quản trị sẽ biết yêu cầu đó thuộc bộ phận/dịch vụ/phòng ban nào. Quản trị viên dễ dàng bật/tắt danh mục, hoặc tạo thêm danh mục mới tại: Thiết lập > Hỗ trợ > Dịch vụ

Lọc yêu cầu rác: Thiết lập nội dung người dùng muốn chặn (chặn ai, nội dung gì…)

4. Khách hàng tiềm năng 

Nguồn: Thiết lập các nguồn khách hàng tiềm năng khi nhập vào hệ thống, giúp người dùng biết khách hàng đó đến từ nguồn nào để có cách tiếp cận và điều chỉnh phù hợp

Tìm kiến nguồn khách hàng tiềm năng dễ dàng

Trạng thái: Thiết lập tình trạng các cơ hội để nhân viên bán hàng/người quản lý sales dễ theo dõi các cơ hội

Tích hợp Email: CZCRM cho phép tích hợp công cụ Email với các biểu mẫu đăng ký trên web. Khi khách hàng đăng ký trên web sẽ tự động được nhập vào CZCRM ở dạng khách hàng tiềm năng. Doanh nghiệp có thể chỉ định khách hàng tiềm năng đó cho người phụ trách và người phụ trách sẽ nhận được thông báo về khách hàng này

Để cài đặt, chọn mục Thiết lập > Khách hàng tiềm năng > Tích hợp Email
Lưu ý:
● Mặc định Thư mục là inbox và Kiểm tra mỗi (phút) là 10
● Doanh nghiệp chỉ thiết lập các trường cơ bản: nguồn khách hàng tiềm năng, người tiếp nhận,… 
 
Đối tượng từ web: Doanh nghiệp có thể tạo nhiều biểu mẫu trên web và tích hợp vào CZCRM để quản lý khách hàng dưới dạng iframe. Thao tác, chọn mục Thiết lập > Đối tượng từ web > Mẫu đơn mới

5. Thiết lập menu 

Menu chính: Cho phép sắp xếp các menu, ẩn menu. Giữ chuột để sắp xếp các khối theo trật tự mong muốn

Thao tác xong, Bấm Lưu lại menu

Menu hệ thống: Tương tự menu chính, menu hệ thống cho phép sắp xếp menu, ẩn/hiện menu. Giữ chuột để sắp xếp các khối theo trật tự mong muốn

Thao tác xong, bấm Lưu lại menu

6. Kiểu giao diện 

CZCRM có khả năng tùy chỉnh cao, cho phép thiết lập kiểu giao diện theo ý muốn của người dùng, từ màu sắc, các nút bấm,…

7. Cài đặt 

Quản trị viên cần thiết lập hệ thống tại đây trước khi sử dụng. Chỉ có quản trị viên mới có quyền này